Det er den norske designeren Anne C. Nesje Bjerkenås som

står bak merket Fager-design og Midt-Norges største

villmarksmesse, Villmarksmessa på Melhus.

 

Spørsmål bes rettet til: post@fager-design.no