Det er den norske designeren Anne C. Nesje Bjerkenås

som står bak merket Fager-design.

 

Spørsmål bes rettet til: post@fager-design.no