Det er den norske designeren Anne C. Nesje Bjerkenås

som står bak merket Fager-design.