Markedsføring av messen Kunst, Håndverk og Design.
 
- Messen markedsføres med egen avis i tabloidformat i farger som sendes som gratis-avis. Mer informasjon kommer senere....
 
- Det annonseres for messen i følgende aviser: mer informasjon kommer senere....
 
- Facebook:
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

Slik kommer du til messen

 

Utstillerinformasjon

 

Påmelding Kunst Håndverk og Design 2017

 

Markedsføring av messen Kunst, Håndverk og Design

 

Tilbake til forsiden